Nog voordat het woord omgevingsmanagement gebruikt werd, hielden de adviseurs van WSP zich hier al mee bezig. Stakeholdergesprekken, klantwensen, bestuurlijke besluitvorming, dat is de dagelijkse praktijk onze adviseurs (tegenwoordig omgevingsmanagers genoemd).