Industrie, verkeer en land- en tuinbouw behoren tot de grootste bronnen van luchtverontreiniging in ons land. Veehouderijen vormen daarnaast een bron van geurhinder, maar ook andere bronnen zoals een bakkerij of een visrokerij kunnen hinderlijk zijn voor geur. Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit, weinig geurhinder en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.