Toekomstgericht bouwen

Door toekomstbestendig te ontwerpen, creëren we een leefomgeving die gezond, groen en circulair is. We gaan verder dan alleen het ontwikkelen en ontwerpen zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten. Wij houden er rekening mee dat de functie van een gebouw op den duur kan veranderen. Dat is build for life. In 2023 hebben we onze positie als expert versterkt door ons te focussen op: functie- en hergebruik en het beperken van de footprint (circulair), natuur-inclusief bouwen en biodiversiteit (groen) en lucht en (binnen)klimaat (gezond). Uitdagende en inspirerende oplossingen ontwikkelen die zowel zijn afgestemd op de toekomst als op de dag van vandaag.


Contactpersonen

Richard Leenards
Afdelingshoofd / adviseur
Nederland