Onze mensen zijn onze kracht. In elke regio waar wij actief zijn, werken onze lokale leiders vanuit onze missie en visie met respect voor onze collectieve waarden.

PF-Eric van den Broek

Algemeen directeur

Eric van den Broek

Eric van den Broek is sinds 2016 werkzaam bij WSP als algemeen directeur van WSP in Nederland. Hij is voorzitter van het directieteam, statutair bestuurder en eindverantwoordelijk voor alle medewerkers.
Lees meer

Hiervoor was Eric dertien jaar werkzaam bij Heijmans als directeur van diverse onderdelen van het concern, zoals utiliteit, integrale projecten, Breijn en het project randweg Eindhoven. Daarvoor was hij tien jaar werkzaam bij DHV als projectleider en afdelingshoofd. 

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Eric lid van Lions Club Berlicum Ley en Aa alsook lid van NL Ingenieurs (Strategische Advies Raad). Hij is in 1990 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft waar hij de opleiding Civiele Techniek heeft gevolgd.

Zijn managementstijl kenmerkt zich door een gedegen analyse, gedragen besluitvorming en doorpakken om resultaten te realiseren. Hij staat dicht bij de medewerkers, omdat zij het werkelijke kapitaal van de onderneming zijn. Zijn focus op het werkelijke belang van opdrachtgevers, medewerkers en andere stakeholders in combinatie met een strakke sturing op het proces, maken het onderscheid.

 

PF-Tjerk Jonker

Sectordirecteur water & infra

Tjerk Jonker

Tjerk Jonker is werkzaam bij WSP als sectordirecteur Water & Infra. Hij is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de sector, bestaande uit de vakgroepen Infra, Water & Omgeving, Leidingbeheer, Kabels & Leidingen, Energie en Leidingbeheer. Ook is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Financiën & Administratie.
Lees meer

Tjerk is al geruime tijd werkzaam bij de organisatie en heeft diverse functies bekleed: ingenieur en projectleider (1986 – 1997), afdelingshoofd waterbouw (2005 – 2008) en directeur (2008-2017). Van 1998 tot 2005 was hij werkzaam bij Heijmans beton- en waterbouw B.V. als hoofd engineering. 

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Tjerk lid van netwerkorganisatie Centrum Ondergronds Bouwen (COB). In 1983 heeft hij een diploma behaald aan de Technische Hogeschool in Delft.

prf-Robert-Glebbeek-Netherlands

Sectordirecteur stad & omgeving

Robert Glebbeek

Robert Glebbeek is sinds 2017 werkzaam bij WSP als sectordirecteur Stad & Omgeving. In deze rol is hij eindverantwoordelijk voor de sector, bestaande uit de vakgroepen Stedelijke ontwikkeling, Bouwadvies, Milieuonderzoeken, Bouwconstructies en Multidisciplinaire projecten.
Lees meer

Voordat Robert bij WSP kwam, was hij werkzaam als directeur Regio Zuidoost en businessmanager ProRail bij Movares (2013 – 2017). Daarvoor werkte hij bij Waterschap Limburg (2010 – 2013), TAUW (2004 – 2010) en Amitec BV (2001 – 2004). 

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Robert lid van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Plein 11 (netwerk voor bouw, vastgoed en infra) alsook van Stadswerk (werkgroep circulaire economie). Robert heeft de opleidingen Aardwetenschappen aan Universiteit Utrecht en Civiele Techniek aan de Hogere Technische School afgerond.

Alexander Piet

Directeur vakgroep projectmanagement

Alexander Piet

Sinds november 2021 is Alexander Piet werkzaam bij WSP en verantwoordelijk voor de nieuwe vakgroep projectmanagement.
Lees meer
Hij houdt zich bezig met het samenbrengen en verder uitbouwen van de aanwezige kennis en kunde vanuit verschillende technische achtergronden binnen WSP. Met als doel toekomstbestendige oplossingen te bieden voor complexe uitdagingen, en daarmee duurzaam te bouwen aan de leefomgeving van morgen.  

Voordat Alexander bij WSP in Nederland kwam, was hij zes jaar werkzaam bij WSP in het Midden-Oosten. Hij heeft de masteropleiding Transport, Infrastructure & Logistics voltooid aan TU Delft. Daarnaast heeft hij diverse cursussen gevolgd in het kader van management in een technische omgeving. 

Alexander is vertrouwd met de complexiteit en dynamiek van grote tot zeer grote (infra)projecten, waarbij wordt samengewerkt met veel (internationale) partijen en onder tijdsdruk fraaie projecten gerealiseerd worden. 
 

 
Daniel Loschacoff_v2

Directeur vakgroep strategie en advies

Daniel Loschacoff

Daniel Loschacoff is sinds augustus 2021 werkzaam bij WSP en verantwoordelijk voor de nieuwe vakgroep strategie en advies. Deze vakgroep adviseert investeerders bij hun besluitvorming ten aanzien van nieuwe projecten, aankoop en verkoop van deelnemingen en het monitoren van prestaties.
Lees meer
Voorbeelden van Daniel’s werk zijn commerciële en technische due diligence projecten voor internationale institutionele beleggers en het managen van projecten in de energietransitie, in vastgoed en bij milieu en sociaal (ESG) advies. 

Hiervoor werkte Daniel bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën, voor Arcadis in Nederland, voor DHV in Portugal, Zuid-Afrika en Mozambique. En ook voor Steer in Canada als verantwoordelijke voor hun commercieel advies in Noord-Amerika, en als Global Head of Rail voor KPMG wereldwijd aangaande de voorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing van grote infrastructurele projecten. 

Voorbeelden zijn de Nederlandse HSL-Zuid, Amerikaanse Californië High-Speed Rail, de Sao Paulo metro, vervanging van rollend materieel voor PRASA in Zuid-Afrika en FlixTrain in Duitsland en M&A due diligence werk voor het Japanse JR West en het Britse National Express.

Daniel studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 

 

 
Martijn van den Berk v2

Directeur vakgroep infra

Martijn van den Berk

Martijn van den Berk is sinds december 2021 werkzaam bij WSP in Nederland als manager vakgroep infra. Deze vakgroep bestaat uit een drietal teams die zich bezighouden met zowel droge (tunnels, bruggen, kunstwerken) als natte (waterbouwkundige) infrastructuur.
Lees meer
Hij is verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en bewaken van de strategie voor de komende jaren, het verder uitbouwen van onze kennis en kunde op infrastructureel vlak, business development en de dagelijkse aansturing en P&L van de vakgroep.
Van 2017 tot en met 2021 was Martijn werkzaam bij WSP in Canada als Vice President Ports, Marine & Coastal. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam bij Royal HaskoningDHV, waaronder Business Unit Director Maritime Middle East, India, Turkey & Eastern Africa, Resident Director UAE en Director Advisory Group Maritime UAE. 

Martijn is afgestudeerd aan de TU Delft waar hij de opleiding Civiele Techniek heeft gevolgd.

Martijn heeft ruim tweeëntwintig jaar werkervaring in de engineering & consultancy business, waarvan het grootste deel woonachtig in het buitenland en sinds 2010 in diverse lijn- en regiomanagementfuncties. Hij is bekwaam in het bouwen, integreren en leiden van wereldwijde multiculturele teams in de engineering & consultancy markt en heeft een uitgebreide kennis van de maritieme industrie. Martijn is pragmatisch ingesteld, hecht grote waarde aan een no-nonsense cultuur en krijgt veel energie van het bij elkaar brengen van kennis en capaciteit voor het uitvoeren van internationale multidisciplinaire projecten.
 
Margriet Kruse

Directeur vakgroep gebouw en omgeving

Margriet Krüse

Margriet Krüse is begin 2022 gestart bij WSP en verantwoordelijk voor de vakgroep Gebouw & Omgeving. Deze vakgroep adviseert opdrachtgevers vanaf de start van een ontwikkeling en vergunningverlening tot en met de uitwerking van projecten in de gebouwde omgeving.
Lees meer
De vakgroep kan opdrachtgevers op alle fronten bijstaan met advies om klimaatadaptief en klimaatneutraal te bouwen.
Hiervoor werkte Margriet bij diverse overheidsbedrijven en ingenieursbureaus, zoals TenneT, Nederlands Normalisatie Instituut, ABT B.V. en Rijkswaterstaat. Daarnaast heeft ze gewoond en gewerkt als projectmanager en zelfstandig ondernemer in Vietnam.
Margriet studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft en heeft in 2021 een opleiding Electrische Energie Techniek afgerond. 
Margriet haalt energie en inspiratie uit het werken met collega's en klanten in multidisciplinaire teams.

Ze heeft ruime ervaring in het leiden van multidisciplinaire projecten op gebied van energie en infrastructuur, gebouwen en dienstverlening. Daarnaast heeft ze affiniteit met de onderwerpen klimaatverandering en energietransitie: haar eigen huis heeft ze energieneutraal gemaakt. Margriet levert graag een bijdrage aan projecten met een positieve maatschappelijk bijdrage. 
 
PF-Peter Karssemeijer

Senior consultant / Directeur vakgroep water en omgeving

Peter Karssemeijer

Peter Karssemeijer is sinds 2004, en daarvoor van 1989 tot 2000, werkzaam bij de organisatie. Sinds 2014 bekleedt hij de functie van senior consultant en manager water en omgeving. Hij hanteert de visie dat oplossingen vanuit een integrale benadering tot stand komen.
Lees meer

Daarbij is hij goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden zonder de verbinding tussen beiden te verliezen. Dat maakt Peter tot een ‘no-nonsense’-manager, die gemakkelijk zijn weg vindt in integrale, complexe projecten. 

Peter heeft de opleiding Fysische Geografie genoten aan Rijksuniversiteit Utrecht. Ook heeft hij meerdere vakinhoudelijke cursussen en trainingen gevolgd en symposia bijgewoond op gebied van milieuhygiëne, omgevingsmanagement en waterveiligheid. Gedurende zijn hele loopbaan heeft hij gewerkt aan de inrichting van het rivierengebied (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en dijkversterkingen). Daarnaast heeft hij ervaring met ontwerpstudies voor vaarwegverbetering (havens, sluizen), regionaal waterbeheer, kustverdediging en verbetering van de ecologische waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water).

Peter is in zijn element als het gaat om het leiden van een multidisciplinair team, het samenstellen, analyseren en afwegen van alternatieven. Handelsmerk daarbij is het vereenvoudigen van complexe materie tot een goed uitlegbare strategie met eenduidige (ontwerp)keuzes. Dit ziet hij als voorwaarde voor het betrekken van stakeholders en de communicatie over de te nemen besluiten.

Suzanne Kocken v3

Directeur vakgroep bouwconstructies

Suzanne Kocken

Suzanne Kocken is sinds april 2022 werkzaam bij WSP als directeur bouwconstructies. Ze is verantwoordelijk voor het optimaal laten bijdragen van haar vakgroep aan de uitdagingen die er op korte en lange termijn liggen in de markt, en het daarbij mobiliseren van de wereldwijde kennis van WSP.
Lees meer
Het team geeft invulling aan het thema toekomstgericht bouwen door de beste constructieve oplossingen te vinden gedurende het gehele bouwproces van ontwerp tot en met de uitvoering. De focus ligt daarnaast onder meer op hout, staal en (prefab) betonconstructies, energie en complexe multidisciplinaire projecten.

Voordat Suzanne bij WSP kwam, was ze werkzaam in het familiebedrijf (containerhavenkranen), het huidige Cargotec. En ook in de corporate omgeving van Siemens en KONE en de wereld van vastgoedadvies en bouwmanagement van DVP.

Naast haar werkzaamheden voor WSP is Suzanne bestuurslid bij VNO-NCW regio Den Haag met de portefeuille stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Ook is ze participant van Stichting Den Haag Nieuw Centrum en lid van de Raad van Advies van Bouwpower. Zo draagt ze in bredere context bij aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, de klimaatadaptie en de energietransitie.

Suzanne heeft de opleiding Bedrijfskunde voltooid aan Nyenrode Business Universiteit en een opleiding voor Commissarissen en Toezichthouders gevolgd aan de Erasmus Universiteit. 

Suzanne is sterk in het verbinden van bedrijven en mensen, kennis en kunde en het vinden van creatieve oplossingen voor uitdagingen die er liggen in de markt. Ze denkt in kansen en wil graag samen komen tot een succesvolle realisatie van de gestelde doelen. De verantwoordelijkheid om duurzaam bij te dragen aan de omgeving en gericht zijn op continuïteit en lange termijn draagt ze zowel privé als ook in haar werk uit.
 
Anja Rutten v1

Teamleider milieuonderzoek

Anja Rutten

Sinds 2014 is Anja Rutten werkzaam bij WSP als projectmanager en teamleider milieuonderzoek. Ze is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het milieuonderzoek team in Maastricht, samenwerkingen aanjagen met andere teams binnen de organisatie en het helpen vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van WSP in Nederland.

Lees meer
Hiervoor was ze werkzaam bij Philips, Sita Remediation, bureau overheidssaneringen provincie Zuid-Holland en MWH Global Inc. Anja heeft de opleidingen HTS Chemische Technologie, Post HBO Bodem en Post HBO Ruimtelijke Ordening voltooid. Ook heeft ze een aantal cursussen gevolgd, waaronder bouwkunde en sloop, IPMA projectmanagement, omgevingswet en communicatie. 

Anja is bestuurslid van het WSP Womens Network en lid van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Naast haar werkzaamheden voor WSP zet ze zich in voor het welzijn van kinderen in de vorm van muziektherapie. 

Anja is sterk in mensgericht leidinggeven en heeft ruime ervaring op gebied van second opinions en risico-inschattingen bodem, relatiebeheer en netwerken, project- en procesmanagement en ook verandermanagement. Respectvol omgaan met elkaar, denken in kansen en toekomstgericht ondernemen zijn belangrijke waarden voor Anja.
 
PF-Bas van Ooijen

Senior adviseur / Afdelingshoofd bouwconstructies

Bas van Ooijen

Sinds 2015 is Bas van Ooijen werkzaam bij de organisatie als senior adviseur en afdelingshoofd bouwconstructies. Hij is medeverantwoordelijk voor het bepalen van de visie en focus binnen de vakgroep bouwconstructies en is verantwoordelijk voor de aansturing van locatie Elst.
Lees meer

Daarvoor was hij werkzaam bij Grontmij Nederland BV en Bouwadviesbureau Strackee BV. Naast zijn werkzaamheden voor WSP vervult Bas een aantal nevenfuncties, zoals gastdocent aan de ontwerpopleidingen BV en BMS en algemeen bestuurslid van de vereniging Bouwen met Staal. Ook is hij actief in verschillende commissies in de branche, zoals het kennisportaal constructieve veiligheid (KPCV) en de BRL5022 (coördinerend constructeur).

Bas heeft in de periode van 1995 tot en met 2019 verschillende opleidingen en cursussen voltooid, waaronder MTS en HTS Bouwkunde, HTI Beton en Staal en Professional Master of Structural Engineering. Hij heeft intussen ruime ervaring met complexe beton- en staalconstructie en lichtgewicht aluminium constructies. 

Bas beschikt over een ijzersterke discipline en is nauwgezet en gemotiveerd. Hij combineert een hoog kennisniveau met de vaardigheid te kunnen communiceren en kan humor en authenticiteit op de juiste momenten inzetten om te overtuigen en te motiveren. Daarnaast is hij in staat een gedragen visie te ontwikkelen op de koers van het bedrijf en strategische input te vertalen naar operationele plannen.

PF-Bauke Dijk

Projectmanager / Afdelingshoofd infra

Bauke Dijk

Bauke Dijk is sinds 2003 werkzaam bij de organisatie. Hij begon zijn carrière als project engineer en groeide later door naar projectmanager en afdelingshoofd. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van de werkzaamheden van de afdeling infra in Leeuwarden die zich bezighoudt met beton- en waterbouw aangaande kunstwerken.
Lees meer

Naast algemene managementtaken richt hij zich op het ontwikkelen en signaleren van trends en strategieën, product- en marktontwikkeling en relatiebeheer.

Bauke heeft de opleiding Civiele Techniek aan Universiteit Twente en NHL Hogeschool Leeuwarden voltooid. Naast zijn werkzaamheden voor WSP is hij lid van Werkveld Advies Commissie (WAC) van de opleiding HBO Civiele Techniek. Daarnaast maakt hij als technisch expert deel uit van het Dutch Risk Reducation Team dat waterexpertise levert bij het voorkomen of beperken van watergerelateerde rampen in het buitenland. Vanuit maatschappelijk belang is hij sinds vijf jaar voorzitter van Survival Vereniging Leeuwarden, een van de grootste sportverenigingen in Noord-Nederland. In zijn bestuurstermijn is het gelukt om een eigen trainingsterrein van zo’n 19 hectare te verwerven in 2021.

Bauke wordt door collega’s omschreven als een betrouwbaar, loyaal, vasthoudend, sterk analytisch en toegankelijk persoon. Hij heeft veel kennis van het aannemersperspectief en kan hiermee in een vroeg stadium maakbare en economische oplossingen leveren. Een van zijn missies is het succesvol invullen van Design & Construct vraagstukken via de inzet van een maatwerkteam dat in staat is tot gedegen oplossingen te komen.

 

Grietje Zijlstra v2

Teamleider afvalwateronderzoek

Grietje Zijlstra

Grietje Zijlstra is al sinds 2002 werkzaam bij de organisatie. Ze begon als adviseur, groeide later door naar senior adviseur en bekleedt sinds 2021 de functie van teamleider afvalwateronderzoek.
Lees meer
In deze rol levert ze een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van én samenwerking binnen de vakgroep Milieuonderzoeken. Ze is expert op gebied van afvalwater, met name op het vlak van heffingen en vergunningen en daarmee verbonden activiteiten. 

Grietje heeft in 2001 de opleiding Diermanagement en in 2006 de opleiding Milieukunde volbracht aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast heeft ze diverse cursussen gevolgd, zoals een cursus projectmanagement, een cursus tabel afvalwater coëfficiënten en een masterclass afvalwaterheffingen. Momenteel volgt ze een middenmanagement opleiding. 

Naast haar werkzaamheden voor WSP maakt Grietje deel uit van de werkgroep Waterheffingen. Het doel van de werkgroep is te komen tot een landelijke afstemming van beleid, regelgeving en uitvoering van de zuivering- en verontreinigingsheffing. Ook is ze lid van The Water Alliance, een actieve netwerkorganisatie voor bedrijven in watertechnologie.

Grietje is zeer betrokken bij de organisatie en haar team en hecht grote waarde aan integriteit en respectvol omgaan met elkaar. In haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met tuinieren, lezen, wandelen en uiteraard leuke dingen doen met haar kinderen.
 
Marijke Lebbink

Teamleider milieuonderzoek

Marijke Lebbink

Marijke Lebbink is sinds 2020 werkzaam bij WSP als teamleider milieuonderzoek. Ze is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het milieuonderzoek team in Nieuwegein.
Lees meer
Hiervoor was Marijke werkzaam bij Witteveen+Bos en Tijhuis Ingenieurs. Ze heeft ruime ervaring met het uitvoeren van waterbodemonderzoeken en het opstellen van baggerbeheerplannen en ecologische werkprotocollen. Daarnaast is ze bekend met werkzaamheden op gebied van relatiebeheer en marketing. 

Marijke heeft de bacheloropleiding Aardwetenschappen (geologie) en masteropleiding Natural Resources Management voltooid aan de Universiteit van Utrecht. Ze is graag betrokken bij projecten waar water, bodem en groen samenkomen.
 
Maurice de Kroon_v2

Afdelingshoofd waterbouw / infra

Maurice de Kroon

Maurice de Kroon is sinds 2019 werkzaam bij WSP als afdelingshoofd waterbouw en infra. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van de werkzaamheden van de afdeling waterbouw en infra. Deze afdeling levert ingenieursdiensten aangaande constructieve waterbouw, natte waterbouw, kunstwerken voor (spoort)wegen en geotechniek.
Lees meer

Hiervoor was Maurice werkzaam bij Altran (unit manager civil works, infrastructure and environment and complex systems), Sweco (projectmanager), Grontmij (project manager strategy team), Antea (projectmanager) en Rijkswaterstaat (assistent projectleider). 

Maurice is geïnteresseerd in mensen en wat hen bezighoudt. Hij is sterk in het leggen van verbindingen en beweegt makkelijk in organisaties. Hij wordt enthousiast van het werken aan innovatie en procesverbetering met medewerkers, klanten en andere bedrijven met als doel een duurzame oplossing te creëren. 

Maurice heeft kennis van onder meer performance improvement, lean & scrum, project management en change management. 

 

Nathalie Geebelen site

Teamleider stedelijke ontwikkeling

Nathalie Geebelen

Nathalie Geebelen is sinds 2016 werkzaam bij WSP als senior adviseur gebouwde omgeving. Sinds 2021 vervult ze ook de rol van teamleider stedelijke ontwikkeling.
Lees meer
Als adviseur en expert op gebied van bouwen op milieubelaste locaties vormt Nathalie de verbindende schakel tussen ruimtelijke en bouwkundige planvorming. Als teamleider levert ze een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het team stedelijke ontwikkeling in Maastricht.

Hiervoor was Nathalie werkzaam bij Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs als projectleider en senior adviseur. Ze is in 2004 afgestudeerd als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Van 2004 tot 2008 heeft ze promotieonderzoek gedaan op gebied van bouwakoestiek. Nathalie is erkend milieudeskundige in de discipline geluid (Vlaamse overheid). 

Nathalie zet uitdagingen graag om in kansen. Dit doet zij bijvoorbeeld door integraal en op een creatieve manier milieu-, bouwtechnische en juridische expertise in te zetten om zo plannen of bouwprojecten op complexe locaties tóch mogelijk te maken, met steeds oog voor een goed en toekomstbestendig woon- en leefklimaat. Maar ook door haar team te laten inzien wat er wél mogelijk is, het beste uit elk teamlid te halen en samenwerking te stimuleren en faciliteren. Er is altijd een oplossing!
 
PF-Peter Bourgonje

Adviseur / Afdelingshoofd bouwconstructies

Peter Bourgonje

Peter Bourgonje is sinds 2018 werkzaam bij de organisatie als adviseur en afdelingshoofd van de afdeling bouwconstructies in Apeldoorn. Van 2015 tot 2018 bekleedde hij de functie van projectleider / adviseur bouwconstructies binnen de organisatie.
Lees meer

Voordat hij bij WSP kwam, was Peter werkzaam bij Sweco Nederland BV en Stoel Partners B.V.  Peter heeft in de periode van 1986 tot 2014 diverse opleidingen en cursussen afgerond, waaronder MTS Bouwkunde, MTS Civiele Techniek, HBO Bouwkunde en HTI-opleiding Beton- en Staalconstructeur. Inmiddels heeft hij ruime kennis en ervaring op gebied van constructies.

Als leidinggevende, projectleider en adviseur probeert Peter mensen met elkaar te verbinden om zo tot een optimaal en integraal afgestemd product te komen dat op een efficiënte wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de wensen van de klant, vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering. Binnen een projectteam probeert hij altijd verder te denken dan de opdracht zelf.

PF-Robin van Gerwen

Hoofdontwerper / Afdelingshoofd bouwconstructies

Robin van Gerwen

Robin van Gerwen is sinds 2005 werkzaam bij de organisatie. Hij begon als projectleider en groeide later door naar vestigingsdirecteur in Eindhoven. Sinds 2018 bekleedt hij de functie van hoofdontwerper en afdelingshoofd bouwconstructies.
Lees meer

Robin heeft de opleidingen MBO Bouwkunde, HBO Bouwkunde (constructie) en Post-HBO Staalconstructeur BmS / Betonvereniging voltooid. Ook heeft hij diverse cursussen gevolgd, waaronder bouwkuipen en kelders, rollen en belangen van de constructeur en construeren met glas. Sinds 2017 is hij lid van de vaste commissie prefab beton van Stufib, een studievereniging voor constructief beton.

In 2019 won de organisatie de Toekomstprijs (onderdeel van de Betonprijs) voor het toonaangevende project Museum Naturalis in Leiden. Een iconisch gebouw met diverse hoogwaardige uitvoeringen van beton. Robin realiseerde met zijn team de bijzondere betonconstructie van de kroongevel van het museum.

PF-Ron Massop

Hoofdontwerper / Afdelingshoofd bouwconstructies

Ron Massop

Ron Massop is al sinds 1990 werkzaam bij de organisatie. Hij begon zijn carrière als tekenaar en groeide door naar constructeur, projecteider en vestigingsdirecteur. Sinds 2007 bekleedt hij de functie van hoofdontwerper en afdelingshoofd bouwconstructies.
Lees meer

Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van de werkzaamheden van de afdeling bouwconstructies in Nieuwegein.

Ron voltooide opleidingen aan de LTS, MTS, HTS (Bouwkunde) en HTI (Beton en Staal). Ook heeft hij in zijn carrière meerdere cursussen gevolgd, waaronder LEAN Bouwen, constructieve veiligheid, steenconstructies, bouwkuipen met onderwater beton en houtconstructies. Hij heeft intussen zeer ruime kennis van constructies en heeft aan verschillende toonaangevende projecten een bijdrage geleverd, zoals multifunctioneel sportcomplex Amarena, zwembad Aquamar, voetbalstadion en kantoortoren Galgenwaard, schoolgebouw Lentiz College, Krom-houtterrein (Defensie) en woontoren Apollo.

Vincent Frijlink

Teamleider vakgroep energie

Vincent Frijlink

Sinds 2021 is Vincent Frijlink werkzaam bij WSP als teamleider binnen de vakgroep Energie. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het dagelijks aansturen en verder ontwikkelen van het team electrical engineering.
Lees meer
Denk hierbij aan sturen op personele bezetting in kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit en het halen van engineeringsopdrachten. Ook is hij projectleider van (strategische) projecten. 

Voordat Vincent bij WSP kwam, was hij werkzaam bij energiebedrijven Eneco en RWE en is ook werkzaam geweest op de afvalenergiecentrales van AEB en Attero. Bij de laatste drie genoemde in een leidinggevende functie.

Vincent heeft verschillende opleidingen en cursussen gevolgd, waaronder Master of Business in Energy Systems, management of engineering projects, power engineering, industriële automatisering en Lean Green Belt. Hij is lid van CIGRE en Dutch Power; beiden een (wereldwijd) platform voor de energiesector. 

Vincent is een people manager en hanteert een doelgerichte en gestructureerde aanpak. Hij hecht grote waarde aan ‘echte’ aandacht voor de mens, respect hebben voor elkaar en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij van vandaag en morgen. 
 
PF-Wilbert van den Bos

Projectleider / Afdelingshoofd water en omgeving

Wilbert van den Bos

Wilbert van den Bos is bij WSP werkzaam als senior projectleider en afdelingshoofd water en omgeving. Hij behaalde een diploma aan de TU Delft, opleiding Civiele Techniek met afstudeerrichting kust- en rivierwaterbouw. Na een afstudeerstage bij Rijkswaterstaat trad hij in het jaar 2006 dienst bij onze organisatie als projectleider. Sinds 2018 is hij naast projectleider ook werkzaam als afdelingshoofd.
Lees meer

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is hij lid van het platform binnenstedelijke kademuren (BIKA). Wilbert heeft brede ervaring op gebied van waterbouw en waterveiligheidsprojecten. Zijn werkzaamheden variëren van planvorming, masterplanning, haalbaarheidsstudies, businessplan, definitief ontwerp en advies. Dankzij de vele nationaal en internationaal uitgevoerde projecten heeft hij intussen ruime kennis van waterkeringen, grondwaterstromen, havens, jachthavens, vaarwegen en basisvoorzieningen. Ook is Wilbert verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling water en omgeving, bestaande uit zo’n dertig medewerkers. Hij stuurt op een prettige en efficiënte samenwerking en hanteert een gestructureerde werkwijze. Daarmee heeft hij voortdurend overzicht en grip op planning en resultaat.

 

PF-Willem-van-de-Zande

Adviseur / Afdelingshoofd bouwconstructies

Willem van de Zande

Willem van de Zande is bij WSP werkzaam als adviseur en afdelingshoofd van de afdeling bouwconstructies in Apeldoorn. Hij trad in 2006 in dienst bij de organisatie. Van 2007 tot 2009 was hij werkzaam als constructeur / bouwkundige en sinds 2009 als projectleider.
Lees meer

Willem is zich dagelijks bewust van de veelzijdigheid van zijn vakgebied. Hij heeft zich breed georiënteerd en werkt graag aan multidisciplinaire projecten. Zijn streven is om telkens weer zijn enthousiasme in het project van de klant te leggen en over te brengen op het projectteam. Zijn motto: bouwen doe je samen!

PF-Richard Leenards

Senior adviseur / Afdelingshoofd milieu

Richard Leenards

Sinds 2014 is Richard Leenards werkzaam bij de organisatie als senior adviseur. Daarnaast geeft hij leiding aan een team van professionals binnen de vakgroep stedelijke ontwikkeling. Binnen de vakgroep neemt hij de operationele aansturing voor zijn rekening waarbij hij verantwoordelijk is voor onder meer de werkvoorraad, planning, bemensing en opvolging van de resultaten van de vakgroep.
Lees meer

Hiervoor was hij werkzaam bij Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Richard heeft specialistische technische kennis op gebied van verkeerslawaai en groot- en kleinschalige geluidsaneringsprojecten. Hij adviseert daarnaast zowel lokale overheden als projectinitiatiefnemers bij het realiseren van bouw- en infraprojecten. 

Richard heeft verschillende opleidingen en cursussen gevolgd, waaronder MTS Bouwkunde, Post-HBO (Milieu en Geluid), HTI en middle management. Hij heeft ruime ervaring met integrale projectadvisering met accenten op diverse milieuaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, windhinder, watertoets, bezonning / beschaduwing, lichthinder, trillinghinder, verkeer en parkeren. Naast de technische inhoud van deze milieuaspecten heeft hij ook ruime ervaring met het toepassen van de gerelateerde regelgeving.

 

PF-Hein Seegers

Senior adviseur bodem / Afdelingshoofd milieuonderzoeken

Hein Seegers

Hein Seegers is al sinds 1998 werkzaam als senior adviseur bodem, projectmanager en afdelingshoofd milieuonderzoeken bij de organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van de werkzaamheden van de afdeling milieuonderzoeken.
Lees meer

De voornaamste onderzoeks- en adviesvelden binnen deze afdeling zijn: water- en bodemgerelateerde onderzoeken, saneringen en milieukundige begeleiding, asbest- en ChroomVI inventarisaties in gebouwen en van objecten, afval- en grondwater monitoringen, ecologisch onderzoeken en studies ten behoeve van herinrichting en ontwikkeling. Ook coördineert en begeleidt Hein als procesmanager grootschalige (complexe) projecten en neemt hij regelmatig de voorzittersrol op zich van werk- en adviesgroepen. 

Van 1991 tot 1992 werkte hij als projectmedewerker ook al bij de organisatie. In het verleden was hij werkzaam bij Dienstverlening Milieucontrole en als vrijwilliger bij Stichting Natuurmuseum Nijmegen.

Hein is in 1989 in de biologie afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met de specialisaties toxicologie en aquatische ecologie. Daarvoor heeft hij in 1986 de lerarenopleiding aan het Möller Instituut voltooid. Ook heeft hij een aantal milieukundige modules aan de Open Universiteit gevolgd, waaronder milieubeleid. Hier heeft hij de basis gelegd voor de ingenieurs- en adviesbranche. Via cursussen op gebied van bodemverontreinigingen, rivierkunde en ruimtelijke ordening alsook diverse (project)managementtrainingen heeft hij zich verder ontwikkeld. Hein speelt met zijn brede kennis en ruime ervaring als adviseur en manager een belangrijke rol op gebied van milieuonderzoek.

Jeroen van Dijk

Teamleider / Ontwerpleider infra Nieuwegein

Jeroen van Dijk

Jeroen werkt sinds 2019 bij WSP en is vanuit zijn achtergrond als constructeur doorgegroeid naar ontwerpleider en tevens teamleider van het infra-team in Nieuwegein. Hij focust op verdere uitbreiding van dit team en streeft als ontwerpleider naar slimme, integrale, economische, duurzame en bouwbare oplossingen.
Lees meer

Hiervoor was Jeroen 12 jaar werkzaam bij Witteveen+Bos waar hij  van ontwerper en constructeur naar de functie als ontwerpleider is doorgegroeid. Jeroen is een pragmatische allround civiel ingenieur die analytisch en inhoudelijk sterk onderlegd is. Na zijn HBO Civiele Techniek behaalde hij een Master of Structural Engineering. Hij heeft bij Witteveen+Bos o.a. meegewerkt aan diverse grote multidisciplinaire projecten waarbij nauw werd samengewerkt met overheden en/of aannemers. Zijn ervaring met civiele constructies is groot: tunnels, ondergrondse stations, kade- en steigerconstructies, bruggen, viaducten en onderdoorgangen voor zowel weginfrastructuur als spoorinfrastructuur. Tevens heeft hij ervaring met utilitaire constructies op Tennet hoogspanningsstations, constructieve – en (rest) levensduur beschouwingen van bestaande constructies en ruime ervaring met SE systematiek en Prorailwerken.

Vooral duurzaamheid, een belangrijk thema binnen het  WSP’s Future Ready-programma, hebben zijn bijzondere aandacht. Er is maar één planeet aarde, daar moeten we zuinig op zijn en verdient onze grootste zorg.

Gerda Haisma

Hoofd bedrijfsvoering

Gerda Haisma

Gerda Haisma is sinds begin 2022 werkzaam bij WSP als hoofd bedrijfsvoering. Ze is verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van de afdelingen KVGM, HRM, C&M en ICT.
Lees meer
Voordat Gerda bij WSP kwam, was ze werkzaam bij drie andere advies- en ingenieursbureaus in uiteenlopende functies, zoals interim directeur communicatie, interim afdelingshoofd bij een fusiegemeente, procesmanager en adviseur in het kader van kwaliteitszorg en verbetertrajecten.

Gerda is afgestudeerd aan de Wageningen University & Research waar ze de opleiding Moleculaire Wetenschappen heeft gevolgd. Daarnaast heeft ze diverse trainingen op gebied van faciliteren gevolgd; gericht op het procesmatig begeleiden van groepen naar een gedragen resultaat. 

‘Waar mens en proces samenkomen’ heeft Gerda’s grote interesse. Ze is analytisch sterk, hanteert een gestructureerde werkwijze en hecht belang aan heldere communicatie en de kracht van ieder teamlid zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen in een plezierige werkomgeving.

Zorgen voor een toekomstbestendige leefomgeving is waar Gerda grote waarde aan hecht. Niet alleen bij WSP, maar ook privé. Zo verduurzaamt ze haar woning, stimuleert ze biodiversiteit in haar tuin, reist ze met het openbaar vervoer, gaat ze bewust om met voedsel en is ze alert op verspilling. Ze hoopt ook anderen te inspireren door te laten zien dat je zo nog steeds een leuk leven kunt leiden.  
 

 
Kees Kil

Controller

Kees Kil

Sinds 2001 is Kees Kil werkzaam bij WSP als controller. Hij is verantwoordelijk voor de financiële planning & control en houdt zich met zijn team bezig met het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen, rapportages en analyses. Daaronder valt uiteraard ook de projectcontrol.
Lees meer

Hiervoor was Kees werkzaam bij SME MilieuAdviseurs, OSR Juridische Opleidingen en Hogeschool Utrecht. Hij heeft Fysische Geografie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en de opleiding HOFAM Controller voltooid.

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Kees Raad van Toezicht lid en penningmeester van diverse maatschappelijke organisaties, met name in het onderwijs. Hij hecht grote waarde aan maatschappelijke betrokkenheid, zowel privé als zakelijk.

Peter Meester

Hoofd administratie

Peter Meesters

Peter Meesters is sinds 2010 werkzaam bij WSP als hoofd administratie. Hij is verantwoordelijk voor de financiële en salarisadministratie en het geven van leiding aan het administratieteam. Daarnaast is hij aanspreekpunt wat betreft huisvesting van de negen WSP kantoren, het wagenpark en overige facilitaire zaken.
Lees meer
Daarvoor was Peter onder meer werkzaam als assistent account bij PricewaterhouseCoopers (PWC). Hij heeft de opleiding SPD Bedrijfsadministratie voltooid en beschikt intussen over ruime kennis en ervaring binnen de financiële en administratieve sector.

Peter is analytisch en cijfermatig zeer sterk, beschikt over een commercieel inzicht en let goed op de (impact van) kosten. Hij hecht grote waarde aan gelijkwaardigheid binnen het team, wat niet alleen de effectiviteit van het team ten goede komt, maar ook bijdraagt aan een plezierige en veilige werkomgeving. 
 
PF-Frans-Jan Willemen

Hoofd business development

Frans-Jan Willemen

Frans-Jan Willemen is werkzaam bij WSP als manager business development. In deze rol richt hij zich op het ondersteunen en verbeteren van de opdrachtverwerving alsook het leggen van verbanden over de verschillende vakgroepen heen in Nederland.
Lees meer

Ook onderzoekt hij nieuwe werkvelden en internationale vormen van samenwerking binnen WSP. Hij is resultaatgericht, zelfgemotiveerd en vindingrijk.

Al in 2003 startte zijn carrière bij de organisatie. In het begin als vestigingsdirecteur en later als manager infra. In 2018 maakte hij een overstap naar Jacobs NL B.V. voor twee jaar als director of operations (building & infrastructure Benelux). Van 1999 tot 2003 was hij werkzaam voor Ballast Nedam Engineering B.V. als civieltechnisch projectleider.

Frans-Jan heeft een civieltechnische en (bouw)constructieve achtergrond. Hij studeerde Civiele Techniek en Geotechniek aan de Technische Universiteit in Delft. Gedurende zijn loopbaan heeft hij Leadership en sales programma’s gevolgd bij RSM Rotterdam en Universiteit Nyenrode. Hij heeft ruime ervaring met projectverwerving, het opzetten van teams en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Frans-Jan staat bekend om zijn enthousiasme voor het vak. 

Mark van den Brink v2

Hoofd digitalisering

Mark van den Brink

Mark van den Brink is sinds augustus 2020 werkzaam als Digital Transformation Lead bij WSP. Hij is verantwoordelijk voor digitalisering en innovatie in brede zin.

Lees meer
Zo houdt Mark zich bezig met het zien en benutten van kansen in het wereldwijde netwerk van WSP en het vertalen hiervan naar de Nederlandse markt, het uitvoeren van proofs of concept, het testen van innovaties (zoals Augmented Reality), het profileren van WSP als moderne werkgever en het begeleiden van opleidings- en implementatietrajecten. 

Hiervoor was Mark ruim dertig jaar werkzaam als leidinggevende op gebied van IT, procesinnovatie en projectmanagement bij diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld Chief Information Officer (CIO) bij lokaal netbeheerder Stedin. Hij heeft de opleiding Technische Computerkunde (tegenwoordig Engineer Smart Industry) afgerond, een combinatie van informatica en elektrotechniek. Daarnaast heeft hij verschillende cursussen gevolgd, waaronder psychologie (niet-rationele processen). 

Mark is een ervaren expert op gebied van digital en is ook vertrouwd met verandermanagement. 
Hij heeft affiniteit met de technische inhoud van zijn vakgebied alsook programmeren. Daarnaast hecht hij grote waarde aan veiligheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Dit uit zich niet alleen zakelijk, maar ook zeker privé.
 

 
Miranda Tijmensen 563x563px

Hoofd HR

Miranda Tijmensen

Sinds 2017 is Miranda Tijmensen werkzaam bij WSP als HR manager. Ze is verantwoordelijk voor personeelszaken en recruitment, waaronder het aansturen van het HR en recruitment team en het ontwikkelen en vernieuwen van beleid en instrumenten.
Lees meer
Voordat Miranda bij WSP kwam, was ze in de HR werkzaam bij stichting Inlichtingenbureau (2017), Connected World Services Netherlands (2015 – 2016), Oxxio Nederland (2006 – 2015) en Getronics/PinkRoccade (1993 – 2006). 

Miranda heeft de opleiding Personeel & Arbeid afgerond aan Hogeschool Utrecht. Daarnaast heeft ze verschillende cursussen gevolgd, zoals personeelsmanagement, persoonlijk leiderschap, functie-evaluatie en -profilering en ook een cursus schrijven vacatureteksten.
 
Arvind Sardjoe

Hoofd IT

Arvind Sardjoe

Arvind Sardjoe is sinds 2007 werkzaam bij WSP. Hij begon als stagiair en groeide later door naar IT manager. Sinds 2018 bekleedt hij de functie van teamleider van de afdeling ICT.

Lees meer
En sinds januari 2020 vervult hij ook de rol van Country IT manager. Hij is eindverantwoordelijk voor de IT-omgeving van WSP in Nederland. Samen met het team draagt hij zorg voor het optimaliseren van het netwerk, zodat zijn collega’s hun werk ongestoord kunnen (blijven) doen.

Voordat Arvind bij WSP kwam, was hij werkzaam als systeembeheerder bij Van Riet MHS B.V. Hij heeft IT-Beheer gestudeerd in Utrecht. 

Arvind maakt de gecompliceerde taal van techniek begrijpelijk voor al zijn collega’s. Hij is oplossingsgericht en werkt graag in teamverband. Hij hecht zowel privé als zakelijk grote waarde aan bereid zijn om elkaar altijd te helpen en steunen daar waar nodig.
 

fullwidth-global-leadership-team