Onze mensen zijn onze kracht. In elke regio waar wij actief zijn, werken onze lokale leiders vanuit onze missie en visie met respect voor onze collectieve waarden.

Eric van den Broek2

Algemeen directeur

Eric van den Broek

Eric van den Broek is sinds 2016 werkzaam bij WSP als algemeen directeur van WSP in Nederland. Hij is voorzitter van het directieteam, statutair bestuurder en eindverantwoordelijk voor alle medewerkers.
Lees meer

 Hiervoor was Eric dertien jaar werkzaam bij Heijmans als directeur van diverse onderdelen van het concern, zoals utiliteit, integrale projecten, Breijn en het project randweg Eindhoven. Daarvoor was hij tien jaar werkzaam bij DHV als projectleider en afdelingshoofd. 

Naast zijn werkzaamheden voor WSP is Eric lid van Lions Club Berlicum Ley en Aa. Hij is in 1990 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft waar hij de opleiding Civiele Techniek heeft gevolgd.

Zijn managementstijl kenmerkt zich door een gedegen analyse, gedragen besluitvorming en doorpakken om resultaten te realiseren. Hij staat dicht bij de medewerkers, omdat zij het werkelijke kapitaal van de onderneming zijn. Zijn focus op het werkelijke belang van opdrachtgevers, medewerkers en andere stakeholders in combinatie met een strakke sturing op het proces, maken het onderscheid.

Eric is tevens CEO van het noordelijke deel van Central Europe waaronder naast Nederland, Duitsland en Polen vallen. Tevens is hij lid van het Global Leadership Team van WSP.”

 
Martijn van den Berk v2

Directeur Business Unit Transport & Infrastructure

Martijn van den Berk

Martijn van den Berk is sinds december 2021 werkzaam bij WSP in Nederland als directeur van de business unit Transport & Infrastructure. Deze Business Unit bestaat uit een drietal teams die zich bezighouden met zowel droge (tunnels, bruggen, kunstwerken) als natte (waterbouwkundige) infrastructuur.
Lees meer

Hij is verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en bewaken van de strategie voor de komende jaren, het verder uitbouwen van onze kennis en kunde op infrastructureel vlak, business development en de dagelijkse aansturing en P&L van de business unit.

Van 2017 tot en met 2021 was Martijn werkzaam bij WSP in Canada als Vice President Ports, Marine & Coastal. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam bij Royal HaskoningDHV, waaronder Business Unit Director Maritime Middle East, India, Turkey & Eastern Africa, Resident Director UAE en Director Advisory Group Maritime UAE.  Martijn is afgestudeerd aan de TU Delft waar hij de opleiding Civiele Techniek heeft gevolgd.

Martijn heeft ruim tweeëntwintig jaar werkervaring in de engineering & consultancy business, waarvan het grootste deel woonachtig in het buitenland en sinds 2010 in diverse lijn- en regiomanagementfuncties. Hij is bekwaam in het bouwen, integreren en leiden van wereldwijde multiculturele teams in de engineering & consultancy markt en heeft een uitgebreide kennis van de maritieme industrie. Martijn is pragmatisch ingesteld, hecht grote waarde aan een no-nonsense cultuur en krijgt veel energie van het bij elkaar brengen van kennis en capaciteit voor het uitvoeren van internationale multidisciplinaire projecten.

 
Suzanne Kocken v3

Directeur Business Unit Property & Buildings

Suzanne Kocken

Suzanne Kocken is sinds april 2022 werkzaam bij WSP als directeur van de business unit Property & Buildings. Ze is verantwoordelijk voor het optimaal laten bijdragen van haar business unit aan de uitdagingen die er op korte en lange termijn liggen in de markt, en het daarbij mobiliseren van de wereldwijde kennis van WSP.
Lees meer
Het team geeft invulling aan het thema toekomstgericht bouwen door de beste constructieve oplossingen te vinden gedurende het gehele bouwproces van ontwerp tot en met de uitvoering. De focus ligt daarnaast onder meer op hout, staal en (prefab) betonconstructies, energie en complexe multidisciplinaire projecten.

Voordat Suzanne bij WSP kwam, was ze werkzaam in het familiebedrijf (containerhavenkranen), het huidige Cargotec. En ook in de corporate omgeving van Siemens en KONE en de wereld van vastgoedadvies en bouwmanagement van DVP.

Naast haar werkzaamheden voor WSP is Suzanne bestuurslid bij VNO-NCW regio Den Haag met de portefeuille stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Ook is ze participant van Stichting Den Haag Nieuw Centrum en lid van de Raad van Advies van Bouwpower. Zo draagt ze in bredere context bij aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, de klimaatadaptie en de energietransitie.

Suzanne heeft de opleiding Bedrijfskunde voltooid aan Nyenrode Business Universiteit en een opleiding voor Commissarissen en Toezichthouders gevolgd aan de Erasmus Universiteit. 

Suzanne is sterk in het verbinden van bedrijven en mensen, kennis en kunde en het vinden van creatieve oplossingen voor uitdagingen die er liggen in de markt. Ze denkt in kansen en wil graag samen komen tot een succesvolle realisatie van de gestelde doelen. De verantwoordelijkheid om duurzaam bij te dragen aan de omgeving en gericht zijn op continuïteit en lange termijn draagt ze zowel privé als ook in haar werk uit.
 
Veronie de Nijs

Directeur Business Unit Earth & Environment

Veronie de Nijs

Veronie de Nijs is sinds september 2022 werkzaam bij WSP als directeur van de business unit Earth & Environment. In deze rol is ze verantwoordelijk voor de organisatie en verdere ontwikkeling van de business unit.
Lees meer

Veronie heeft ruime ervaring met het (uit)bouwen, integreren en leiden van teams in de leefomgeving sector. Het coachen van collega’s in hun ontwikkeling van vakspecialist naar adviseur is waar ze energie van krijgt.  

Voordat Veronie bij WSP kwam, was ze 12 jaar werkzaam bij ProRail waar ze diverse managementfuncties heeft vervuld binnen de leefomgeving sector. Daarvoor was ze werkzaam bij advies- en ingenieursbureau Oranjewoud (nu Antea Group) als adviseur geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ook heeft ze een jaar voor de klas gestaan en onder meer ervaren hoe waardevol zelfreflectie is.

Veronie is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) waar ze de masteropleidingen Biologie en Educatie & Communicatie in de Bètawetenschappen heeft gevolgd. Daarnaast heeft ze onlangs een cursus verandermanagement en cursus strategisch omgevingsmanagement gevolgd. 

Naast haar werkzaamheden voor WSP is Veronie maatschappelijk actief als huiswerkbegeleider van kinderen uit nieuwkomersgezinnen en ook als taalmaatje voor nieuwkomers in Nederland via OpenEmbassy (community). Ook is ze plasmadonor. 

Als moeder van kleine kinderen hecht Veronie grote waarde aan het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving. Ze heeft affiniteit met maatschappelijke onderwerpen als klimaatcrisis, duurzaamheid, natuurlijke inpassing, natuurinclusief bouwen, diversiteit en inclusiviteit en ziet dit terug bij de organisatie. Onder meer in het bestaan van het vrouwennetwerk ‘WSP Woman Network’ en het Future Ready gedachtegoed van WSP.  


Nico Pleeging

Directeur Business Unit Power & Energy

Nico Pleeging

Sinds februari 2023 is Nico Pleeging werkzaam bij WSP en verantwoordelijk voor de business unit Power & Energy. De business unit houdt zich bezig met de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, zoals hoogspanningskabels, hoogspanningslijnen, transportleidingen en leidingsystemen.
Lees meer

Naast advies en ontwerp, is het team verantwoordelijk voor het leidingbeheer van een flink aantal industriële buisleidingen in het Rotterdams havengebied. Met hun specialistische kennis geeft de business unit een waardevolle invulling aan de energietransitie.

Nico heeft ruime ervaring met project- en contractmanagement vanuit engineering, business development, relatiemanagement en sales en krijg energie van teamwerk. Succes is altijd een team effort volgens Nico. Voordat Nico bij WSP kwam, was hij onder meer werkzaam voor Akzo Nobel en Nuon/Vattenfall. De afgelopen jaren vervulde hij de rol van directeur Engineering bij Bilfinger Tebodin en hield hij zich ook bezig met bovengrondse en ondergrondse infrastructuur.


Nico is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij de opleiding Bedrijfskunde heeft gevolgd. Daarnaast heeft hij de opleiding Energiemanagement aan de RWTH Aachen University genoten en ook managementtrainingen en vakgerichte cursussen in het kader van logistiek, energie en projectmanagement. 

Naast zijn werkzaamheden voor WSP maakt Nico deel uit van de adviesraad van SEECE-HAN. Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise is een structureel samenwerkingsverband vanuit de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook is hij lid van de genootschappen BIG en CIGRE.

Nico hecht grote waarde aan ethisch en integer handelen en ziet dit terug bij de organisatie. Met respect voor elkaar bereik je meer, zowel privé als zakelijk is zijn overtuiging.

PF-Frans-Jan Willemen

Commercieel directeur

Frans-Jan Willemen

Frans-Jan Willemen is werkzaam bij WSP als commercieel directeur. In deze rol richt hij zich op het ondersteunen en verbeteren van de opdrachtverwerving alsook het leggen van verbanden over de verschillende business units in Nederland heen.
Lees meer

Ook onderzoekt hij nieuwe werkvelden en internationale vormen van samenwerking binnen WSP. Hij is resultaatgericht, zelfgemotiveerd en vindingrijk. 

Al in 2003 startte zijn carrière bij de organisatie. In het begin als vestigingsdirecteur en later als manager infra. In 2018 maakte hij een overstap naar Jacobs NL B.V. voor twee jaar als director of operations (building & infrastructure Benelux). Van 1999 tot 2003 was hij werkzaam voor Ballast Nedam Engineering B.V. als civieltechnisch projectleider.

Frans-Jan heeft een civieltechnische en (bouw)constructieve achtergrond. Hij studeerde Civiele Techniek en Geotechniek aan de Technische Universiteit in Delft. Gedurende zijn loopbaan heeft hij Leadership en sales programma’s gevolgd bij RSM Rotterdam en Universiteit Nyenrode. Hij heeft ruime ervaring met projectverwerving, het opzetten van teams en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Frans-Jan staat bekend om zijn enthousiasme voor het vak. 

Gerda Haisma

Directeur bedrijfsvoering

Gerda Haisma

Gerda Haisma is sinds begin 2022 werkzaam bij WSP als directeur bedrijfsvoering. Ze is verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van de afdelingen KVGM, HRM, C&M en ICT.
Lees meer
Voordat Gerda bij WSP kwam, was ze werkzaam bij drie andere advies- en ingenieursbureaus in uiteenlopende functies, zoals interim directeur communicatie, interim afdelingshoofd bij een fusiegemeente, procesmanager en adviseur in het kader van kwaliteitszorg en verbetertrajecten.

Gerda is afgestudeerd aan de Wageningen University & Research waar ze de opleiding Moleculaire Wetenschappen heeft gevolgd. Daarnaast heeft ze diverse trainingen op gebied van faciliteren gevolgd; gericht op het procesmatig begeleiden van groepen naar een gedragen resultaat. 

‘Waar mens en proces samenkomen’ heeft Gerda’s grote interesse. Ze is analytisch sterk, hanteert een gestructureerde werkwijze en hecht belang aan heldere communicatie en de kracht van ieder teamlid zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen in een plezierige werkomgeving.

Zorgen voor een toekomstbestendige leefomgeving is waar Gerda grote waarde aan hecht. Niet alleen bij WSP, maar ook privé. Zo verduurzaamt ze haar woning, stimuleert ze biodiversiteit in haar tuin, reist ze met het openbaar vervoer, gaat ze bewust om met voedsel en is ze alert op verspilling. Ze hoopt ook anderen te inspireren door te laten zien dat je zo nog steeds een leuk leven kunt leiden.  
 

 
Alexander Piet

Directeur Project Management

Alexander Piet

Sinds november 2021 is Alexander Piet werkzaam bij WSP en verantwoordelijk voor de nieuwe vakgroep projectmanagement.
Lees meer
Hij houdt zich bezig met het samenbrengen en verder uitbouwen van de aanwezige kennis en kunde vanuit verschillende technische achtergronden binnen WSP. Met als doel toekomstbestendige oplossingen te bieden voor complexe uitdagingen, en daarmee duurzaam te bouwen aan de leefomgeving van morgen.  

Voordat Alexander bij WSP in Nederland kwam, was hij zes jaar werkzaam bij WSP in het Midden-Oosten. Hij heeft de masteropleiding Transport, Infrastructure & Logistics voltooid aan TU Delft. Daarnaast heeft hij diverse cursussen gevolgd in het kader van management in een technische omgeving. 

Alexander is vertrouwd met de complexiteit en dynamiek van grote tot zeer grote (infra)projecten, waarbij wordt samengewerkt met veel (internationale) partijen en onder tijdsdruk fraaie projecten gerealiseerd worden. 
 

 
Daniel Loschacoff_v2

Directeur Strategic Advisory

Daniel Loschacoff

Daniel Loschacoff is sinds augustus 2021 werkzaam bij WSP en verantwoordelijk voor de nieuwe vakgroep strategie en advies. Deze vakgroep adviseert investeerders bij hun besluitvorming ten aanzien van nieuwe projecten, aankoop en verkoop van deelnemingen en het monitoren van prestaties.
Lees meer
Voorbeelden van Daniel’s werk zijn commerciële en technische due diligence projecten voor internationale institutionele beleggers en het managen van projecten in de energietransitie, in vastgoed en bij milieu en sociaal (ESG) advies. 

Hiervoor werkte Daniel bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën, voor Arcadis in Nederland, voor DHV in Portugal, Zuid-Afrika en Mozambique. En ook voor Steer in Canada als verantwoordelijke voor hun commercieel advies in Noord-Amerika, en als Global Head of Rail voor KPMG wereldwijd aangaande de voorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing van grote infrastructurele projecten. 

Voorbeelden zijn de Nederlandse HSL-Zuid, Amerikaanse Californië High-Speed Rail, de Sao Paulo metro, vervanging van rollend materieel voor PRASA in Zuid-Afrika en FlixTrain in Duitsland en M&A due diligence werk voor het Japanse JR West en het Britse National Express.

Daniel studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 

 

 
Margriet Kruse

Directeur Property & Buildings

Margriet Krüse

Margriet Krüse is begin 2022 gestart bij WSP en verantwoordelijk voor de business unit Property & Buildings. Deze business unit adviseert opdrachtgevers vanaf de start van een ontwikkeling en vergunningverlening tot en met de uitwerking van projecten in de gebouwde omgeving.
Lees meer

De business unit kan opdrachtgevers op alle fronten bijstaan met advies om klimaatadaptief en klimaatneutraal te bouwen.

Hiervoor werkte Margriet bij diverse overheidsbedrijven en ingenieursbureaus, zoals TenneT, Nederlands Normalisatie Instituut, ABT B.V. en Rijkswaterstaat. Daarnaast heeft ze gewoond en gewerkt als projectmanager en zelfstandig ondernemer in Vietnam. Margriet studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft en heeft in 2021 een opleiding Electrische Energie Techniek afgerond. 

Margriet haalt energie en inspiratie uit het werken met collega's en klanten in multidisciplinaire teams. Ze heeft ruime ervaring in het leiden van multidisciplinaire projecten op gebied van energie en infrastructuur, gebouwen en dienstverlening. Daarnaast heeft ze affiniteit met de onderwerpen klimaatverandering en energietransitie: haar eigen huis heeft ze energieneutraal gemaakt. Margriet levert graag een bijdrage aan projecten met een positieve maatschappelijk bijdrage. 

 
PF-Peter Karssemeijer

Directeur Water

Peter Karssemeijer

Peter Karssemeijer is sinds 2004, en daarvoor van 1989 tot 2000, werkzaam bij de organisatie. Sinds 2014 bekleedt hij de functie van directeur Water. Hij hanteert de visie dat oplossingen vanuit een integrale benadering tot stand komen.
Lees meer

Daarbij is hij goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden zonder de verbinding tussen beiden te verliezen. Dat maakt Peter tot een ‘no-nonsense’-manager, die gemakkelijk zijn weg vindt in integrale, complexe projecten. 

Peter heeft de opleiding Fysische Geografie genoten aan Rijksuniversiteit Utrecht. Ook heeft hij meerdere vakinhoudelijke cursussen en trainingen gevolgd en symposia bijgewoond op gebied van milieuhygiëne, omgevingsmanagement en waterveiligheid. Gedurende zijn hele loopbaan heeft hij gewerkt aan de inrichting van het rivierengebied (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en dijkversterkingen). Daarnaast heeft hij ervaring met ontwerpstudies voor vaarwegverbetering (havens, sluizen), regionaal waterbeheer, kustverdediging en verbetering van de ecologische waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water).

Peter is in zijn element als het gaat om het leiden van een multidisciplinair team, het samenstellen, analyseren en afwegen van alternatieven. Handelsmerk daarbij is het vereenvoudigen van complexe materie tot een goed uitlegbare strategie met eenduidige (ontwerp)keuzes. Dit ziet hij als voorwaarde voor het betrekken van stakeholders en de communicatie over de te nemen besluiten.

William Hartman_

Directeur Power & Energy

William Hartman

Sinds februari 2021 is William Hartman werkzaam bij WSP en verantwoordelijk voor de afdeling Energie. De afdeling is gespecialiseerd hoogspanningstechniek en draagt bij aan de energietransitie via veilige, innovatieve, kostenefficiënte en duurzame oplossingen.
Lees meer
Voordat William bij WSP kwam, was hij ruim dertig jaar als projectleider, consultant en (interim) manager betrokken bij grote infrastructurele projecten van ProRail, Alliander, DIVV Amsterdam en TenneT. William beschikt over een groot netwerk met ervaren en bevlogen professionals die hij daar waar nodig verbindt aan WSP voor het succesvol aanpakken van een opdracht. William werkt graag aan betekenisvolle projecten waarbij hij zijn creativiteit en kennis van ruimtelijke ordening, strategisch omgevingsmanagement en infrastructuurontwikkeling kan inzetten. 
Mark van den Brink v2

Digitalisation transformation lead

Mark van den Brink

Mark van den Brink is sinds augustus 2020 werkzaam als Digital Transformation Lead bij WSP. Hij is verantwoordelijk voor digitalisering en innovatie in brede zin.

Lees meer
Zo houdt Mark zich bezig met het zien en benutten van kansen in het wereldwijde netwerk van WSP en het vertalen hiervan naar de Nederlandse markt, het uitvoeren van proofs of concept, het testen van innovaties (zoals Augmented Reality), het profileren van WSP als moderne werkgever en het begeleiden van opleidings- en implementatietrajecten. 

Hiervoor was Mark ruim dertig jaar werkzaam als leidinggevende op gebied van IT, procesinnovatie en projectmanagement bij diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld Chief Information Officer (CIO) bij lokaal netbeheerder Stedin. Hij heeft de opleiding Technische Computerkunde (tegenwoordig Engineer Smart Industry) afgerond, een combinatie van informatica en elektrotechniek. Daarnaast heeft hij verschillende cursussen gevolgd, waaronder psychologie (niet-rationele processen). 

Mark is een ervaren expert op gebied van digital en is ook vertrouwd met verandermanagement. 
Hij heeft affiniteit met de technische inhoud van zijn vakgebied alsook programmeren. Daarnaast hecht hij grote waarde aan veiligheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Dit uit zich niet alleen zakelijk, maar ook zeker privé.
 

 

fullwidth-global-leadership-team