Ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap.

IMG - MIckey Johansson - bla bakgrunn 563px

administrerende direktør (CEO)

Mickey Johansson

Les mer

Mickey Johansson tiltrådte som administrerende direktør i august 2020. Han har vært ansatt i WSP i mer enn 20 år i ulike roller. Han har vært viseadministrerende direktør i WSP Sverige siden 2008, og han ledet WSP Sverige sin prosjektledelsesvirksomhet i perioden 2000-2018. Mickey har en doktorgrad fra Chalmers University of Technology, hvor han også har hatt en stilling som adjunkt professor.

Jan Otto Trulsen

økonomi- og finansdirektør (CFO)

Jan Otto Trulsen

Les mer

Jan Otto Trulsen tiltrådte som økonomi- og finansdirektør (CFO) i WSP i september 2019. Jan Otto har lang erfaring fra ledelse og økonomisk styring i rådgivningsvirksomheter, og har blant annet være CFO i KPMG og McCann. Jan Otto er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Katrine Fjeldhus

direktør, Earth and Environment

Katrine Fjeldhus

Les mer

Katrine Fjeldhus er direktør for forretningsområdet Earth and Environment i WSP Norge.  Hun startet 1. november 2022.

Katrine har jobbet i Sweco siden 2012 som rådgiver, gruppeleder, konstituert regionleder og senest som avdelingsleder for VA-teknikk, hvor hun hadde lederansvar for 35 medarbeidere. 

Katrine er utdannet sivilingeniør innenfor vann- og miljøteknikk fra NMBU, og har også en bachelorgrad i miljø- og naturressurser fra samme universitet. 

Hkon Dragsund

direktør, prosjektledelse

Håkon Dragsund

Les mer

Håkon Dragsund startet i WSP i 2018, og kom fra en stilling som regionleder i ÅF. Han har tidligere vært administrerende direktør for Atkins i Norge og har også fartstid fra blant annet Terramar, Norconsult og KPMG. Håkon er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra NHH.

DAg Otto Winnss

direktør, bygg og teknikk

Dag Otto Winnæss

Les mer

Dag Otto Winnæss er direktør for forretningsområdet Bygg og teknikk.  han tiltrådte WSP januar 2020 og kom fra stilling som Adm.dir. i rådgivende ingeniørselskap. Winnæss har ca. 35 års erfaring fra toppledergrupper og ulike styreverv og har vært tilknyttet BAE-næringen siden 1998 hos landsdekkende entreprenør, i eiendom, og de siste ti årene hos rådgivende ingeniører. 

Winnæss har MBA grader fra handelshøyskolen BI, og École Supérieure de Commerce Paris, samt Executive program ved Insead. I tillegg har han vært Stipendiat i Omstillingsledelse, og har gjennomført Krigsskole i Hæren. 

20220628 - Maren Foseid-563px

direktør, samfunnsutvikling

Maren Foseid

Les mer

Maren Foseid startet i konsernet i 2006, og har med dette lang fartstid i selskapet. Hun har de siste 8 årene jobbet som leder for flere ulike enheter, senest for våre prosjektstyringstjenester og miljø- og bærekraftsressurser. Hun har ledet forretningsområdet Samfunnsutvikling siden 2022. Hun er utdannet transport-og logistikkingeniør, med tilleggsutdanning i psykologi og ledelse. 

Vivi Kristensen 563 px

HR-direktør

Vivi Kristensen

Les mer

Vivi Kristensen her HR-direktør i WSP Norge. Kristensen har 25 års erfaring innen HR og har tidligere holdt flere direktør og lederroller innenfor HR i en rekke virksomheter. Hun har en en cand.mag-grad inne HR, ledelse og jus. 

Elin Bratlie

rådgiver, strategi og utvikling

Elin Bratlie

Les mer

Elin Bratlie begynte i WSP i april 2019. Hun har en kommersiell bakgrunn og erfaring fra både olje&gass og rådgiverbransjen i roller relatert til salg/marked, kommunikasjon, ledelse og strategisk utvikling. 

Jasna 563x563

markedssjef

Jasna Erichsen

Les mer

Jasna Erichsen har over 10 års erfaring i bygg- og anleggsbransjen innen salg, marked, kommunikasjon og forretningsutvikling. Hun har utdanning innen statsvitenskap samt internasjonal markedsføring og ledelse.

 

 


fullwidth-global-leadership-team