Jernbane og kollektivtrafikk

WSP har lang erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre komplekse prosjekter innen jernbane og kollektivløsninger som t-bane, trikk og knutepunktutvikling. Vårt fremste mål er å skape helhetlige og bærekraftige løsninger.