WSPs ingeniører og geoteknikere bidrar til å velge rett beliggenhet og tekniske løsninger for bygg på og under bakken. Gjennom systematiske undersøkelser, risikovurderinger og analysemetoder leverer vi praktiske og kostnadseffektive løsninger.