Hvordan vi jobber – Future Ready

For å kunne gi gjennomtenkte råd og løsninger til våre kunder, må vi forstå hvor verden skal og vite noe om hvordan framtiden blir. Vi må lære av historien, men også tenke helt nytt. Utnytte mulighetene og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Finne gjennomførbare løsninger på nærmest umulige problemer, og møte dagens behov med løsninger som også varer over tid.


Klima

Uansett hvor hardt vi jobber for å redusere klimaendringene i prosjektene våre, er klimaendringer et faktum. Forholdene rundt byene og tettstedene våre, med boområder og infrastruktur, vil endres og utsettes for større klimarelatert belastning enn i dag. Hvordan vil samfunnet vårt takle høyere temperaturer, stigende havnivå og mer og mer ekstremvær?

Samfunn

Hvordan vi utformer våre lokalsamfunn, beveger oss i våre byer og planlegger og bruker infrastruktur, påvirkes av sosiale faktorer og forhold. Vellykkede byutviklingsprosjekter forutsetter at vi forstår både det fysiske miljøet og de økonomiske, sosiale og politiske faktorene som kan påvirke resultatet og behovet.

Teknologi

Tempoet i vår teknologiske utvikling har aldri vært høyere enn det er nå. Utviklingen påvirker nesten alle bransjer i alle land, og alt fra produksjon og forvaltning til ledelse og forretningsmodeller påvirkes. Den teknologiske utviklingen vi ser innenfor digitalisering, produksjonsmetoder og materialer gir oss muligheter til å løse problemene i samfunnet på helt nye måter.

Ressurser

 Den globale energibruken forventes å dobles innen 2060. Hvordan vi genererer, distribuerer og bruker energi effektivt og utslippsfritt nå og i framtiden, er et av de viktigste spørsmålene i vår tid. Og: I dag kommer rundt en fjerdedel av de globale klimagassutslippene fra produksjon av materialer. En dreining mot mer sirkulære material- og produktstrømmer er derfor en sentral del av klimaomstillingen og det grønne skifte.