Gjør sikkerhet personlig

Null skader-visjonen

Vår Zero Harm-visjon er en forpliktelse som deles av alle virksomheter og ansatte til å vurdere og effektivt redusere risikoene fra våre aktiviteter ved å søke innovative løsninger, slik at vi kan komme oss trygt hjem hver dag. Gjennom å bruke våre Zero Harm-tiltak er vårt mål å sikre at våre aktiviteter resulterer i:

Null dødsulykker
Null permanente invalide skader
Null skader på publikum
Null langsiktige helseskader

Lede

Inspirere medarbeidere til å unngå skader.

Simplifying

Providing efficient systems and processes.

Nytenkning

Utfordre status quo i vårt arbeid.

Involvering

Oppfordre folk til å gjøre sikkerhet personlig.

Læring

Deling og tilpasning av vellykket praksis.

Sporing

Identifisering av forbedringer og suksesser.


grf-corporate-responsibility-hs-en