Energi

Hvordan vi genererer og distribuerer energi nå og i fremtiden er et av vår tids viktigste spørsmål. Fremtidens energiløsninger er effektive, baseres på fornybare kilder og fører til svært lite eller ingen klimagassutslipp. WSP hjelper deg med å planlegge og bygge fremtidige energiløsninger i dag.