Kartlegging av ladebehov i Oslo kommune

WSP har på oppdrag for Bymiljøetaten kartlagt ladebehovet for privatpersoner i Oslo.  Målet for oppdraget var å identifisere og kartlegge de områdene hvor ladebehovet er størst per nå og hvor det vil være størst økning i årene som kommer.Prosjektstatus

  • Ferdigstilt