Fjordbyen Lierstranda

Fjordbyen på Lierstranda er et stort og svært sentralt utviklingsområde som har kapasitet for vekst gjennom flere ti-års utbygging med bolig og arbeidsplassintensiv næring. WSP er og har vært engasjert som prosjektleder for områdereguleringsplanen.

Sted

  • Lier, Norway

Oppdragsgiver

  • EIDOS Eiendomsutvikling AS

Prosjektkostnad

  • 25 MNOK

Prosjektstatus

  • 31.01.2019 –