Kirker i Norge

WSP har flere oppdrag med kirkebygg og har den senere tiden utarbeidet rapporter med kalkyle for istandsetting for Svene, Lyngdal, Ås, Nordby og Gamle Gaupne kirke.

 

Oppdragsgiver

  • Ulike oppdragsgivere (Trondheims Kirkebygg, Folkemuseum, Kommuner, Riksantikvaren)