Sofies Minde

Møtepunktet mellom vern, utvikling og bruk er en problemstilling som nesten alltid dukker opp i eiendoms- og stedsutvikling. Der en plan eller et tiltak kan få vesentlig virkning på kulturminner eller kulturmiljø er det etter plan- og bygningsloven krav om en konsekvensutredning.


Oppdragsgiver

  • Enerhaugen Arkitektkontor og Omsorgsbygg Oslo

Prosjektstatus

  • 2020 - pågående
img-sofies minde