Prosjektet "Ny gjennomføringsmodell for EPC" har bakgrunn i dagens markedssituasjon for EPC i Norge. I samarbeid med Caverion Esco og LinKon har WSP utviklet nye maler. Disse finnes her til nedlasting. 

 EPC samspill fase 1

Figur 1. EPC-prosessen med kontraktsfestet samspill i fase 1.

Gjennomfringsmodeller EPC