Sykehusbygg

Sykehus er kompliserte bygg med strenge krav til driftssikkerhet, logistikk og funksjonalitet. Utviklingen innenfor de ulike fagområdene går raskt, spesielt med hensyn på tekniske anlegg og virksomhetsteknologi.