Stadig strengere krav til bygningers energieffektivitet krever at en innfører energibesparende tiltak. For både nybygg og eksisterende bygg kan man sikre gode, energieffektive løsninger i tidligfase ved samarbeid på tvers av fagfelt og ved fortløpende vurderinger av hvordan prosjekteringen påvirker energibruken til bygningen. Med tverrfaglig kompetanse innen energi, bygningsfysikk og miljø ser WSP helheten i byggeprosjektet og foreslår løsninger som gir et energieffektivt og miljøvennlig bygg.