Vi handler med integritet

Vi streber etter å skape et omdømme som er basert på tillit, ærlighet, integritet og åpenhet i våre daglige aktiviteter med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

bg2
Vårt arbeidsforhold er basert på tillit, og å sette de høyeste etiske standardene i sentrum for alt vi gjør er avgjørende for å opprettholde denne tilliten.
Julianna Fox Chief Ethics and Compliance Officer
Name
Document Code of Conduct
Document Business Partner Code of Conduct
Document Anti-Corruption Policy
Document Gifts, Entertainment and Hospitality Policy
Document Insider Trading Policy
Document Public Disclosure Policy
Document Working with Third Parties Policy
Document Fair Competition Policy
Document Global Human Rights Statement
Document Global Inclusion and Diversity Policy
Document Reporting and Investigation Policy
img-corporate-responsibility-ethics-business-hotline