Usikkerhet og risiko er tilstede i nesten alle prosjekter vi er involvert i. Målet med usikkerhetsstyring er å redusere prosjektets risikoeksponering, og å øke muligheten for å realisere positive muligheter.