Byggefasen fyller gapet mellom konseptet på papir og et ferdig, fysisk bygg eller anlegg. Denne kritiske fasen krever god styring i form av nøye planlegging, god logistikkhåndtering og evne til å skape et godt samspill mellom alle aktørene som er involvert. Med en byggeleder fra WSP kan du være sikker på at byggefasen gjennomføres på en effektiv og sikker måte, uansett hvilken sektor du tilhører.