WSP har spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre i alle prosjektfaser. Vi kan bidra med byggetekniske løsninger i form av konstruksjon, lyd og brann.