By- og tettstedsutvikling

Urbanisering er en global trend, som også påvirker Norge. WSP bidrar til å realisere bærekraftig by- og tettstedsutvikling.