Byutvikling i Mandal

WSP fikk oppdraget med å lede tranformasjonen av Nedre Malmø til en levende bydel, og med det styrke Mandal sentrum.Oppdragsgiver