Stordata og maskinlæring bidrar til bedre håndtering av usikkerhet i arbeidet med transportprognoser: 10% mer nøyaktig enn ved bruk av tradisjonelle metoder

Siden 2020 har WSP på oppdrag fra Jernbanedirektoratet jobbet med å utvikle nye metoder for å bedre forutse trender og utviklingstrekk som kan påvirke jernbanens fremtidsutsikter frem mot 2050. Nå er innledende fase av prosjektet ferdigstilt, og funnene er oppsiktsvekkende: ved å bruke maskinlæring på stordata har man blant annet anslått en 10% høyere nøyaktighet på å forklare reisemiddelvalget enn ved bruk av tradisjonelle transportmodeller.