Effektiv interessentstyring legger grunnlaget for en vellykket prosjektleveranse uten forsinkelser.  WSP hjelper deg med å identifisere og følge opp interessentene i prosjektet.