Käyttäjälähtöisyys ja osallistava suunnittelu on meillä WSP:llä lähtökohta suunnittelussa. Hyödynnämme hankkeissamme monipuolisesti erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä työpajoista ja kyselyistä viestinnällisiin videoihin ja nettisivuihin.