Uudenmaan matkailun aluerakenne 2050

WSP:n ja Uudenmaan liiton laatima matkailun aluerakenne 2050 –selvitys toteutettiin 2016-2017. Matkailun aluerakenne 2050 -selvityksessä on luotu tulevaisuuden kehityskuva matkailun maankäytön osalta sekä linjattu toimenpiteitä tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sijainti

  • Helsinki - Uusimaa - Finland

Projektin vaihe

  • Valmistunut