WSP on vastannut Visit Arctic Europe –hankkeen saavutettavuus-työosion laatimisesta. Työ toteutettiin 2016-2018.Projektin vaihe

  • Valmistunut