Hulevesisuunnittelu

Hulevesisuunnittelun palvelumme kattavat hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan, rakenteiden maisemalliseen ja kaupunkikuvalliseen suunnitteluun, vesistöihin sekä virtausmallinnukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi palveluihimme kuuluvat hulevesien laadun seuranta ja näytteenotto.