Kaivosteollisuus

Kestävän kaivosteollisen toiminnan tueksi tarvitaan monitieteellistä asiantuntemusta. Tarjoamme palveluja kaivostoiminnan koko elinkaaren ajan, aina konseptisuunnittelusta ja toteutettavuustutkimuksista kaivostoiminnan päättymiseen ja kaivoksen sulkemiseen saakka.