Rikastushiekka-altaiden vakavuustarkastelut vaativat erityisosaamista

Sisäänpäinkorotetut rikastushiekka-altaat ovat erittäin haastavia geoteknisen suunnittelun näkökulmasta, koska patorakenteita rakennetaan tiiveydeltään ja ominaisuuksiltaan vaihtelevien hiekkapitoisten materiaalien varaan. Oikein suunniteltuna ja mitoitettuna myös nämä rakenteet on mahdollista toteuttaa turvallisesti.
img-rikastushiekka-allas 2

Kuva 1. Kriittisen tilan suorat kahdelle eri hienoainespitoisuuden omaavalle rikastushiekalle kolmiaksiaalikokeiden perusteella määritettynä.
img-Rikastushiekka-altaaseen tehty CPTu-kairaus

Kuva 2. Rikastushiekka-altaaseen tehty CPTu-kairaus ja sen perusteella määritetty rikastushiekan suljetun tilan lujuus. Heikon lujuuden omaavat  kerrokset on korostettu ruskealla. Huomaa rikastushiekan merkittävä heterogeenisyys. 

Kirjoittaja

Hannu Jussila
Geotechnical engineer
Suomi


Liittyvät teemat ja kategoriat