Kaupunkiluonnon nettolisää yhteiskehittämällä

Sinivihreän infrastruktuurin suunnittelua tulee lähivuosina ohjaamaan voimakkaasti luonnon kokonaisheikentymättömyyden periaate vuosiin 2030 ja 2050. 

Lue lisää

Kaupunkiniittyjen esteettinen arvottaminen

Kaupunkiniityt toimivat elinympäristönä useille eri lajeille ja niiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle on kiistaton. 

Lue lisää

Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen vaatii ajattelutavan muutosta

Kaupungeilla on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden vaalijoina. 

Lue lisää
Mikäli biodiversiteettiä ja kaupungin luontotasetta ei ole vielä pohdittu, kannattaa viimeistään nyt aloittaa periaatteellinen keskustelu eri toimialojen ja päätöksentekijöiden kanssa siitä, mitä monimuotoisuus ja vihreän infrastruktuurin tavoitteellinen suunnittelu tarkoittavat juuri meidän kunnassa tai kaupungissa. Näin päästään yksittäisistä teoista aidosti vaikuttaviin päätöksiin.
Terhi Tikkanen-Lindström Kestävyys- ja vastuullisuusjohtaja, WSP

Ota yhteyttä

Terhi Tikkanen-Lindström
Johtava asiantuntija
Suomi
Ota yhteyttä
Yhteydenotto
WSP Finland
Suomi
Ota yhteyttä