Kaupunkiluonnon nettolisää yhteiskehittämällä

Sinivihreän infrastruktuurin suunnittelua tulee lähivuosina ohjaamaan voimakkaasti luonnon kokonaisheikentymättömyyden periaate vuosiin 2030 ja 2050. Sekä Euroopan unionin että kansallisen sääntelyn tavoitteena on, että nykyinen biologisen monimuotoisuuden väheneminen voidaan pysäyttää ja varmistaa, että biologinen monimuotoisuus alkaa elpyä viimeistään vuoteen 2030 mennessä, jotta vuoteen 2050 ulottuva visio elämisestä sopusoinnussa luonnon kanssa toteutuu.
img-sinivihrea-infrastruktuuri
img-sparks


Liittyvät teemat ja kategoriat