Kaupunkiniittyjen esteettinen arvottaminen

Kaupunkiniityt toimivat elinympäristönä useille eri lajeille ja niiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle on kiistaton. Niittyjen ekologisen arvon lisäksi niityillä on myös esteettinen arvo, jonka tunnistaminen auttaa luomaan entistä kestävämpiä ja hyväksyttävämpiä suunnitteluratkaisuja.
img-kaupunkiniitty

Raaseporin kaupunki viestii perustettavista niityistä infokylttien avulla.
img-kaupunkiniittyja

Kirjoittaja

Emmi Turkki
Maisemasuunnittelija
Suomi