WSP kjenner de praktiske utfordringene både fra kunde- og leverandørsiden, samt forutsetningene for å få på plass velbalanserte avtaler. Enten du trenger støtte til hele eller deler av anskaffelsesprosessen, er vårt mål å sikre at du sitter igjen med det produktet og den kontrakten som best ivaretar dine behov.