Oppdraget på felt 10 omfatter utarbeidelsen av forprosjekt med bygging av sykehjem, omsorgsboliger, fritidsklubb, frivillighetssentral og Deichmanske Bibliotek. Oppdragsgiver

Prosjektkostnad

  • 23 MNOK

Prosjektstatus

  • 2019 - 2023

Arkitekt