Industri

Industribransjen kjennetegnes av store forhåndsinvesteringer, hvor man må ta de riktige beslutningene tidlig i prosessen. Disse utfordringene krever god prosjektledelse gjennom hele prosjektet.