Helse- og omsorgsbygg

Et velfungerende helsevesen er viktig for oss alle - gjennom hele livet. Vi har en befolkning som stadig blir eldre, kravene til fleksibilitet øker, og den medisinske utviklingen er rask. Forventninger og krav til helsevesenet blir høyere, og omsorgssektoren er i stadig endring. WSP har kompetansen som kreves for å ta et samlet grep om utviklingen av helse- og omsorgsektoren.