Tunnel og store anlegg

Tunneler forbinder land, forener samfunn og reduserer reisetid, og er derfor en viktig del av vår infrastruktur. WSP er en av de aktørene i verden med lengst og bredest erfaring innen tunnelbygging.