Tunnlar

WSP är en av de globala aktörer som har längst och bredast erfarenhet av tunnelbyggnationer. Vi har byggt tunnlar för transporter, vatten och annan samhällsservice, liksom olika anläggningar under jord, under både mjuka och hårda markförhållanden.