Stockholm förväntas ha en befolkning på över 2,5 miljoner till år 2030 och för att hantera flaskhalsarna i trafiken som följer med en ökande befolkning så görs stora investeringar för att förbättra trafikinfrastrukturen.

Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Pågående
Förbifart Stockholm.