Under projekteringsskedet fastställs många avgörande parametrar och arbetsprocesser implementeras. En kompetent projekteringsledning skapar förutsättningar för en smidig projektering och ett lyckat projekt.