Vatten- och avloppsvattenrening

WSP har heltäckande kompetens och arbetar i alla skeden från övergripande utredningar till detaljtekniska kunskaper. Våra tjänster omfattar allt från idéskisser till genomförande, drifts- och underhållsfrågor, besiktningar, riskanalyser, utbildningar med mera. WSPs tjänster täcker in både offentlig och industriell sektor såsom energi, kemi, läkemedel, gruvdrift, tillverkande industri samt papper och massa.