WSP projekterar översvämningsskydd för Hamnbanan i Göteborg

WSP utför tillsammans med Skanska en totalentreprenad för projekt Hamnbanan i Göteborg. Uppdraget innebär en detaljprojektering och involverar hela 19 teknikområden. Järnvägslänken för godstransporter till och från Göteborgs hamn har hittills varit enkelspårig. 

Plats

  • Göteborg