Städer är mer än bara byggnader och infrastruktur - de är levande platser där människor bor och verkar. Idag bor 54 procent av världens befolkning i städer, ett antal som förväntas öka till 66 procent fram till 2050.