Slakthusområdet - från industri till hållbar stadskärna

Tack vare omfattande miljöutredningar kan före detta historisk industrimark med vackra byggnader återanvändas för att skapa en modern stadsdel med plats för kultur, restauranger, skolor, kontor och bostäder. 

Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Atrium Ljungberg

Projektstatus

  • Pågående
Visionsillustration över Slakthusområdet i framtiden, illustration: Atrium Ljungberg

Illustration: Atrium Ljungberg