Brand, risk och säkerhet

I en värld med brott, terrorhot, farliga arbetsmiljöer och giftiga material ställs allt större krav på strategier och lösningar för en trygg och säker miljö. WSPs experter samarbetar med arkitekter, fastighetsförvaltare och byggföretag för att utveckla säkerhetsmetoder som minimerar risker för förluster och skador.  

bnr-safety-Security