När krisen kommer gäller det att vara förberedd

Som samhälle måste vi bli varse de risker som ett ändrat klimat och världsläge innebär. I Linköping har kommunen gjort en storsatsning på sin krisberedskap för att vara bättre förberedda vid exempelvis ett omfattande strömavbrott, naturkatastrofer eller i värsta fall krig.