När ett projekt är planerat och alla aktiviteter, risker, kostnader och resurser samspelar måste dessa styras. Att styra dessa parametrar var för sig är i princip omöjligt. Om man ändrar en aktivitets innehåll eller tidsåtgång så kan riskerna, kostnaden, kvaliteten och bemanningsbehovet påverkas. Styrningen måste därför utföras integrerat och kontinuerligt.