Avsaltningsverk för dricksvatten

Extremt låga grundvattennivåer år 2016 medförde akut vattenbrist på Öland. WSP har som generalkonsult projektlett och projekterat ett avsaltningsverk, där bräckt Östersjövatten processas för att bli dricksvatten.Plats

  • Öland (Borgholm)
kubikmeter vatten per dygn
3 000 3 000
månaders byggtid
11 11
procent av förbrukning
30 30